KHÁCH ĐOÀN DU KHẢO VỀ NGUỒN NGÀY 25 & 26-03-2017


Sở Giao Thông Vận Tải Tỉnh Vĩnh Long

Trường Tiêu Học Bình Mỹ - huyện Châu Phú - tỉnh An Giang


Công đoàn giáo viên và tập thể học sinh Trường tiểu học Tấn Mỹ - huyện Chợ Mới - tỉnh An Giang
Trường THCS Mỹ Long - huyện Tân Hồng - tỉnh Đồng Tháp
Khách các đoàn ăn trưa tại nhà hàng Tức Dụp ngày 26/03/2017


Khách Trung Tâm bồi dưỡng chính trị TP Châu Đốc tham quan tại Nhà Truyền Thống - KDL Tức Dụp

Danh mục dịch vụ